Britisk virusvariant dominerer på Østlandet

Denne uka har mange kommuner i Innlandet fått beskjed om at Covid-19 smittede innbyggere er smittet med den nye og mer smittsomme britiske virusvarianten. Smittesporingsteamene har i de fleste tilfellene kunnet spore smitten til kontakter med kommuner i Oslo og Viken. Britisk virusvariant er nå dominerende på Østlandet ifølge Folkehelseinstituttet.

Publisert 05.03.2021

Større spredningsevne

Denne virusvarianten har større spredningsevne og smittede har større risiko for innleggelse i sykehus, sier ass. fylkeslege Bente Westrum.

All smitte skal nå håndtereres som om det er ny virusvariant. Dette betyr at smittesporingen må gå enda raskere og tiltakene er kraftigere. Nærkontakter testes straks og på dag 7 av karantenen og husstandsmedlemmer av nærkontakter settes i ventekarantene. Flere i miljøet rundt den smittede testes. Dette kalles forsterket TISK.

Ikke foreta unødvendige reiser og begrens sosial kontakt

Nå er det viktigere enn noen gang å etterleve anbefalinger og regler som skal forebygge smittespredning, sier Westrum.

Statsforvalteren oppfordrer befolkningen i Innlandet til å gjøre en ekstra innsats med å begrense antallet sosiale kontakter og ikke reise unødvendig. Du eller personene du besøker kan være smittet uten at dere vet om det. Denne smitten sprer seg svært raskt og kan være uten symptomer.

Risikoen for smitte er større jo flere som møtes. Smitten er høyest blant ungdom og yngre vokse. Også unge kan bli alvorlig syke!

Kappløp mellom ny virusvariant og vaksinering

Vaksinene virker mot britisk virusvariant, men tilgangen til vaksine har vært begrenset. I Innlandet er 16 785 personer vaksinert med 2. dose pr. 4. mars. Det forventes en betydelig økning i antallet doser tilgjengelig utover våren. Nå gjelder det å holde ut et par-tre måneder til, inntil store deler av befolkningen er vaksinert fram mot mai/juni!

Last ned appen Smittestopp og hjelp til med smittesporing!