Anbefaling til videregående; munnbind på trange busser som krysser kommunegrenser

Skoleskyss, sjukehuskapasitet og samordning av koronaregler i regionene våre. Dette var temaer som kom opp da Fylkesmannen hadde møte med alle kommunene i Innlandet, fylkeskommunen og sjukehuset fredag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2020

Etter regjeringens innstramming i koronareglene, møtte Fylkesmannen fredag flere aktører som har ansvar for skole- og helsetilbudet.

Videregående skole: Anbefales munnbind på trange busser mellom kommuner 

Innlandet fylkeskommune som har ansvaret for videregående skole, vurderer nå fortløpende hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre for å unngå trengsel på bussene. Det er begrensa med sjåfører, noe som gjør det krevende å legge om rutene.

Fylkesmannen er klar over at mange elever i videregående skole har skoleskyss over kommunegrensene, og Fylkeslegen har etter møtet gjort en smittevernfaglig vurdering og anbefaler bruk av munnbind når distanse mellom passasjerene ikke kan opprettholdes på slik skyss.

For andre passasjerer gjelder nasjonale anbefalinger. Kommunene vurderer selv tiltak og anbefalinger innenfor egne kommunegrenser.

Kan gi innleggelses-topp fra jula og utover

Alice Beathe Andersgaard fra Sykehuset Innlandet påpekte at om vi ikke klarer å redusere smittetallene, vil vi få en økning i sjukehusinnleggelser fra juletider. Det kan bli svært krevende utover våren. Sjukdommen har nå et reproduksjonstall på 1.33, det vil si at hver smitta gir viruset videre til 1.33 andre. Andersgaard orienterte også om intensivkapasiteten ved SI. Omtrent hver sjette covid19-pasient som legges inn på sykehuset, får intensivbehandling og en liggetid på i snitt 12 døgn.

Fylkesmannen gir støtte

Fylkesmann Knut Storberget roste kommunene for rask innsats ved utbrudd. I hvert utbrudd tilbyr fylkesmannen støtte til kommunens ledelse og stab. Fagfolkene hos Fylkesmannen innen helse, utdanning og beredskap kan bistå med råd. Gjennom 7-8 måneder har disse fått erfaring fra mange utbrudd. Støtte i kontakten med nasjonale myndigheter er også nødvendig i enkelte utbrudd. Liaison-tilbudet gjelder alle kommuner som får utbrudd, og dette er støtte, ikke tilsyn, understreket fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund. – Det er åpen dør, lav terskel i praksis, sa fylkesmann Knut Storberget.

Pri 1 er barn og unges tilbud

Aasa Gjestvang, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, minnet om at det er bedre med stengte fritidsaktiviteter enn stengte skoler. Prioriteringen fra nasjonale myndigheter er at barn og unge skal ha sine dagtilbud å gå til. For å skåne skole og barnehage, vil derfor andre arenaer og aktiviteter bli stengt ned først. Poenget er å minske kontaktene og smitterisikoen på noen felter, for å bevare frihet på andre prioriterte felter. Forsiktig på noen områder gir frihet på andre.

Regionene bør samordne regler og råd

Helseministeren hadde torsdag møter med både Fylkesmannen og flere kommuner i Innlandet som ligger nært opp til Oslo, eller har store smittetall. Han var klar i sin anbefaling om at regioner bør samordne regler og råd så langt det går, for å oppnå resultater og være tydelige utad. Mange av Oslos randkommuner har innført egne, strengere tiltak for å demme opp for smitte gjennom pendling, sosiale og kulturelle forbindelser i det som er ett stort felles bo- og arbeidsmarked. Samordningen i regionene er også en av fylkesmannens oppgaver nå fremover. Storberget minnet om at vi alle kan bli en randkommune hvis utbruddet sprer seg.