Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene for 2022

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.600.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.22, og vi fikk inn 19 søknader om midler til nye prosjekter, samt 18 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.

Publisert 29.06.2022

Det er slik at vi prioriterer å bevilge midler til å videreføre de prosjektene som allerede er startet opp, for å sikre drift av prosjektene i inntil 3 år som er maksimal lengde for tilskuddet.

I år kunne vi bevilge midler til 5 kommuner til oppstart av nye prosjekter. Det er mye spennende som rører seg rundt omkring i NAV-kontorene i Innlandet, og det er mange gode forslag til tiltak for utvikling.

Enhet sosial hos Statsforvalteren i Innlandet gleder seg til å følge opp prosjektene og vi er spente på resultatene.

For å gjøre det kjent for hele Innlandet hva slags prosjekter som får midler i år, har vi laget en kortfattet oversikt over samtlige prosjekter med tilskudd.

I Innlandet får alle prosjekt som har fått tilskudd tilbud om digital prosjektlederopplæring. Dette er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Statsforvalteren i Innlandet samarbeider med Nav Innlandet om oppfølging av prosjekt. Vi vil i 2022 tilby nettverkssamling for prosjekt som har fått tilskudd i Innlandet. Vi forventer at alle Nav-kontor som mottar tilskudd deltar på slike samlinger for å dele sine erfaringer og for å lære av andre prosjekt.

Se vedlagte dokument for mer informasjon om de ulike prosjektene i Innlandet. I tillegg legger vi også ut en landsoversikt.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.