Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres fra 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 pst.)

Publisert 28.06.2022

De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. juli 2022 (satser gjeldende fra 1. januar 2022 i parentes):


Enslige                                    kr 6 650 (kr 6 550)
Ektepar/samboere                    kr 11 150 (kr 10 950)
Person i bofellesskap                kr 5 600 (kr 5 450)
Barn 0-5 år                              kr 3 250 (kr 3 200)
Barn 6-10 år                            kr 3 350 (kr 3 300)
Barn 11-17 år                          kr 4 400 (kr 4 300)

 

Les hele rundskrivet i vedlagte lenke. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.