"Barnets beste - en veileder for deg som jobber i NAV"

Barnets beste skal være et moment i alle vurderinger NAV gjør som berører barn. Vår innsats – eller mangel på innsats – kan få store konsekvenser, spesielt for barn og unge som vokser opp i vanskelige levekår.

Publisert 21.03.2024

Barnets beste veilederen skal brukes i hele NAV og gir en overordnet beskrivelse av når og hvordan NAV skal vurdere barnets beste.

I veilederen er det lagt opp til en “vurdere-vekte–vise” modell som beskriver de tre stegene man skal gjennom når man vurderer barnets beste. Det er også utarbeidet refleksjonsspørsmål som kan være nyttige for ulike roller i NAV.

Veilederen er på et overordnet nivå. 

Veilederen ligger her.