Barnetrygd og sosialstønad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har 2. mars 2023 kommet med en uttalelse vedrørende barnetrygd og sosialstønad.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2023

Se uttalelse i vedlagte brev.