Det er ikke for sent å vaksinere seg!

Tegning av person som får vaksine.
Foto: Pixabay.

Ukerapporten fra Folkehelseinstituttet viser at det nå er mange som smittes av luftveisinfeksjoner i Innlandet. Det er allikevel ikke for sent å vaksinere seg. FHI oppfordrer alle til å følge vaksinasjonsanbefalingene for influensa og covid-19. 

Publisert 18.01.2023

Over halvparten av de som blir syke blir det etter at toppen på epidemien er nådd. FHI ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19.

Covid-19

Covid-19-bølgen er trolig over toppen, men en ny bølge kan komme senere i vinter. Det har vært en nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser de siste ukene. Per 8. januar er 73 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 60 % blant personer 65-74 år i Innlandet vaksinert med 4. dose vaksine mot covid-19.

Influensa

Influensautbruddet denne sesongen gikk noe tidligere i gang enn vanlig, og økte raskt til et høyt nivå som holdt seg gjennom julen. Det er usikkert om influensaepidemien vil fortsette å øke, eller om den kan være over toppen. Influensavirus A(H1N1) dominerer på landsbasis. Det er fortsatt mange sykehusinnleggelser med influensa, men antallet gikk noe ned i starten av januar. Vaksinasjonsdekningen blant de som anbefales influensavaksine i Innlandet er per nå noe lavere enn i forrige sesong. Dette gjelder særlig for aldersgruppen 18-64 år. Dekningen blant barn i risikogruppene er fortsatt svært lav. Det er fremdeles ikke for sent å arbeide for en betydelig økning av dekningen blant de som er i risikogruppene, selv om influensautbruddet allerede er i gang. Uavhengig av når influensatoppen nås, vil influensa sirkulere i flere måneder, og man vil derfor ha nytte av vaksinasjon også fremover. Vaksinasjonsdekningen blant ansatte i helsetjenesten er betydelig høyere i spesialisthelsetjenesten enn i primærhelsetjenesten. Vaksinasjonsdekning i primærhelsetjenesten i Innlandet er nå på 30 prosent, med en gjennomsnittlig dekning på 55 prosent i Helse Sør-Øst.

RS-virusinfeksjoner

RS-virus (respiratorisk syncytialvirus) er et luftveisvirus som normalt forekommer hos voksne og barn om vinteren, oftest mellom november og mars. Viruset gir hos de fleste forkjølelsessymptomer med hoste, tett og/eller rennende nese og eventuelt feber. 60-70 prosent av alle barn gjennomgår en RS-infeksjon i første leveår. Hos noen spedbarn og småbarn, særlig de under 2 år, kan imidlertid det som starter som en RS-forkjølelse etter noen dager trekke ned i lungene og gi bronkiolitt. Rapport fra FHI viser at RSV-infeksjonsepidemien i år trolig er nær toppen.

Vaksinasjon er ikke for sent

Det er fortsatt mulig å vaksinere seg både mot influensa og covid-19, og FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene. Influensavaksinen beskytter mot flere influensavirus. En annen virusvariant vil kunne sirkulere senere i sesongen, og det vil uansett forekomme mye influensasmitte i mange uker framover. Uvaksinerte i målgruppene oppfordres derfor fortsatt til å vaksinere seg. FHI ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19.

Smittevernråd

Smittevernrådene nå er å holde seg hjemme om man blir syk med luftveissymptomer. Videre bør man ha god hoste- og håndhygiene. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag.

Kilde:

Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner