Arbeidsmiljørapport i Vestre Toten er unntatt innsyn

Bilde: Pixabay.com

Statsforvalteren har vurdert om Oppland Arbeiderblad har rett til innsyn i en arbeidsmiljørapport. Svaret ble nei. Nedenfor kan du lese om hvorfor.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.02.2022

For kort tid siden avslo Vestre Toten kommune avisens krav om innsyn i en arbeidsmiljørapport. Rapporten gjelder arbeidsmiljøet i kommunens hjemmetjeneste. Kommunen begrunnet avslaget med flere forhold.

 

Flere avslagsgrunner

Foruten at rapporten etter kommunens syn er såkalt organintern, viste kommunen til at rapporten inneholder taushetsbelagte opplysninger, og at visse opplysninger må unntas innsyn av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av kommunens personalforvaltning.

 

Internt dokument

At et dokument er organinternt betyr i praksis at et forvaltningsorgan kan la være å vise eller gi ut dokumentet til utenforstående. Hovedregelen er jo at alle har rett til innsyn i offentlige dokumenter.

Tre vilkår må være oppfylt for at et organ dokument skal anses som organinternt.

  1. Organet må selv ha utarbeidet dokumentet
  2. Dokumentet må være utarbeidet for organets interne saksforberedelse
  3. Dokumentet må ikke være sendt ut av organet

Statsforvalteren konkluderte med at alle vilkårene er oppfylt.

 

Merinnsyn

Merinnsyn skal vurderes i alle tilfeller hvor forvaltningen kan (men ikke må) gjøre unntak fra offentlig innsyn.

I vår vurdering av merinnsyn la vi stor vekt på allmennhetens interesse i å kunne gjøre seg kjent med «ståa» i kommunens hjemmetjeneste. Tjenesten berører eldre og andre hjelpetrengende, som er en forholdsvis sårbar gruppe.

Likevel la vi avgjørende vekt på kommunens behov for å håndtere eventuelle arbeidsmiljøkonflikter gjennom fortrolige samtaler med sine ansatte. Fordi arbeidet med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten er en pågående sak i kommunen, konkluderte Statsforvalteren med at det på nåværende tidspunkt ikke er grunn til å gi merinnsyn.

Klageavgjørelsen vår kan du lese her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.