Kronprinsparet besøker flomrammede i Innlandet

Torsdag 17. august besøker Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen flomrammede områder på Østre Toten. Senere på dagen vil Kronprinsen også besøke flomrammede i Ringebu kommune.

Publisert 16.08.2023

Østre Toten

Kronprinsparet møter flomrammede på Østre Toten. De møter også representanter fra Røde Kors og Sivilforsvaret, kommunens ledelse med flere. Besøket begynner kl 1200 ved Lenaelva og deretter på Bygdestua.

Ringebu

Kronprins Haakon besøker de flomrammede områdene i Ringebu på ettermiddagen. Her vil han blant annet få en orientering om brua som har falt ned i Lågen, møte evakuerte og berørte næringsdrivende. 

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke besøkene må søke om akkreditering. For akkreditering kontakt Simen Løvberg Sund simen.sund@slottet.no.
Det trengs gyldig pressekort eller tilsvarende.