H.K.H Kronprins Haakon deler ut pris til Storhamar videregående skole

Kronprins Haakon deler ut Dronning Sonjas skolepris til Storhamar videregående.
Kronprinsen deler ut Dronning Sonjas skolepris til Storhamar videregående skole. Foto: Gomnes / Det kongelige hoff.

Storhamar videregående skole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2023. Den 30. november kommer H.K.H Kronprins Haakon for å overrekke prisen og få høre mer om hvordan skolen jobber med inkludering og likeverd.

 

Publisert 22.11.2023

Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering tildeles annethvert år, og juryen skriver i år at Storhamar videregående skole er en verdig vinner blant mange nominerte og godt kvalifiserte skoler i hele landet.

Kronprins Haakon vil stå for utdelingen av prisen, og dette vil skje i en seremoni på Storhamar videregående skole den 30. november, kl 1200.

Medier som ønsker å dekke Kronprinsens besøk og overvære utdelingen av skoleprisen, må søke om akkreditering hos Statsforvalteren i Innlandet innen den 27. november, til kommunikasjonssjef Karianne Stordal, karianne.stordal@statsforvalteren.no

Elever er aktive deltakere

Det var elevene som ønsket at skolen skulle begynne arbeidet med å kvalifisere seg til prisen for to år siden. Skolen har jobbet langsiktig, systematisk og med god medvirkning fra elevene i dette arbeidet, noe juryen har lagt vekt på. I tillegg skriver juryen: "På Storhamar skole står elevdemokratiet i sentrum og elevene ses på som aktive deltakere, noe som viser seg både i resultater, i tiltak og i evalueringsprosessene. Elevene opplever her at de er en del av skolen og ikke bare er der for å lære, bli studieforberedt eller skolert for yrkeslivet. Skolens mandat er også å utligne sosiale forskjeller. Tilpasset opplæring er på Storhamar skole et grunnleggende og bærende prinsipp for å oppnå likeverd, inkludering, mestring – og å mestre det å ikke mestre."

Juryen fremhever spesielt det holdningsskapende prosjektet «Aktiv russ», som gjennomføres sammen med politiet for åttende gang i år, der målet er å bidra til at russen selv reflekterer over risikofaktorer både før og under russetiden. 

Bakgrunn om Dronning Sonjas skolepris

Skoleprisen tildeles skoler som:

  • arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø
  • praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap
  • kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Prisen består av et diplom, en pengepremie på 250.000 kroner og et trykk med tittelen "Vekst" laget av Hennes Majestet. Kronprinsen vil heretter dele ut prisen på Dronningens vegne, og det gjør han for første gang på Hamar. Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen, og Statsforvalteren nominerer kandidater fra sitt fylke.