Dronningen åpner Annos nye bevaringssenter

Hennes Majestet Dronningen.
Hennes Majestet Dronningen. Foto: Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Hennes Majestet Dronningen er til stede ved åpningen av Anno bevaringssenter i Elverum torsdag 28. april. 

Publisert 20.04.2022

Anno bevaringssenter er et helt unikt, moderne og framtidsrettet senter for å ivareta vår felles kulturarv som forvaltes ved museene i Hedmark.

H.M. Dronningen ankommer Anno bevaringssenter kl. 12.30 og blir tatt imot av styreleder i Anno, Knut Storberget, og adm.dir. Sven Inge Sunde. Alle ordførere i de 22 hedmarkskommunene er også invitert, samt en rekke andre gjester og samarbeidspartnere som har bidratt til realiseringen av det nye senteret.

Et bevaringssenter for framtiden

Anno Bevaringssenter kan oppbevare 100 000 gjenstander på en mer forsvarlig måte enn det er blitt gjort til i dag, slik at de blir tilgjengelig og bevart for all fremtid.

Dronningen vil få en omvisning i Anno bevaringssenter, før en åpningsseremoni avholdes i det største magasinet. En del av programmet er at Dronning Sonja og ordfører i vertskommunen Elverum, Lillian Skjærvik, vil utføre en symbolsk magasinering av tre gjenstander fra Annos samlinger. Museet vil også presentere én gjenstand fra hver kommune.

Administrerende direktør Sven Inge Sunde sier at kommunene er viktige samarbeidspartnere. De har bidratt til finansieringen av bygget  og er medeiere i senteret. Derfor er det viktig fra museets side å vise frem en liten del av den rike gjenstandssamling, og knytte den til hver enkelt kommune.

Like viktig for Hedmark, som Nasjonalmuseet for Norge

Realisering av senteret har vært Annos viktigste strategiske målsetting siden 2010. Museumsansatte i hele Hedmark har vært i sving med forarbeid til innflyttingen i flere år allerede, gjennom et enormt «ryddeprosjekt» der 170 000 gjenstander som er samlet inn over hundre år, registreres på nytt og digitaliseres og klargjøres for bevaring i magasin. Alle skal ikke lagres i det nye senteret, men gjenstandene som fraktes dit, går igjennom en grundig prosess på veg inn til hylleplassen sin i magasinet. Gjenstander tørkes, fryses, vaskes og repareres klart før det lagres og tilgjengeliggjøres for utstillinger. Gjenstandene vil også være viktig for forsking og for å forstå hvordan man levde før tiden.

Bærekraft og sikkerhet for gjenstandene var viktig for Anno i byggeprosessen. Derfor er blant annet massivtre valgt som materiale i store deler av bygningen.

Bevaringssenteret har kostet kr 170 millioner, og i tillegg til Anno museum sine samlinger, skal den huse Norsk Skogfinsk museums samlinger. Staten, Hedmark fylkeskommune (før opprettelsen av Innlandet), og kommunene har bidratt med finansiering.

Priv. til red.: Akkreditering

Medier som ønsker å dekke begivenheten må akkrediteres gjennom Statsforvalteren i Innlandet.

Påmelding på e-post til kommunikasjonssjef Karianne Stordal innen 25. april:

kasto@statsforvalteren.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.