Rettshjelpsutbetaling i 2021

Bilde: Pixabay.com

Det var både færre søknader og lavere total utbetaling etter rettshjelploven i 2021, enn året før. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.02.2022

Vi mottok i fjor ca. 655 søknader om fri rettshjelp. Det er ca. 100 færre enn året før. Total utbetalte Statsforvalteren drøyt 5 millioner kroner til advokater og tolker som bisto rettshjelpsøkere i 2021. Dette er noe lavere enn i 2020, hvor det ble utbetalt ca. 5,3 millioner. Nedgangen antas i hovedsak å bero på at stadig færre personer oppfylte de økonomiske vilkårene etter loven.

I behovsprøvde saker har advokatene selv anledning til å innvilge rettshjelp (fritt rettsråd) til personer som oppfyller de økonomiske vilkårene. Vi behandlet ca. 625 søknader i fjor, hvorav ca. 390 gjaldt advokaters egeninnvilgelse av fritt rettsråd. Vi innvilget selv 153 rettsråd og ga 18 bevillinger til domstolsbehandling (fri sakførsel). Det ble dispensert fra de økonomiske vilkårene i ca. 20 saker.

Vi avslo 64 søknader på grunn av inntekts-/formuesoverskridelse eller av andre grunner (55 fritt rettsråd og 9 fri sakførsel).

Fra nyttår er inntektsgrensene indeksregulert. Vi forventer derfor flere søknader og økt samlet utbetaling i 2022.