Sluttrapport Kultur for læring barnehage

Foto av Alf Prøysen og sitatet En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet.

Forsknings- og utviklingsarbeidet Kultur for læring (KFL) har vært en felles satsing for utvikling av en kultur for god utvikling og læring for barn og unge i barnehage og skole i gamle Hedmark fylke.

Publisert 04.09.2023

Kultur for læring i barnehagen (KFL-barnehage) omfatter kommunale
barnehagemyndigheter/eiere, PP-tjeneste, barnehageledere og alle ansatte i de 22 kommunene i de fire regionene i Hedmark fylke og har fra 2017 til 2022 arbeidet med denne satsingen.

Forsknings- og utviklingsarbeidet «KFL- barnehage» er utover et barnehagebasert forbedringsarbeid også et longitudinelt intervensjonsstudie. Hensikten med intervensjonsstudien er å undersøke i hvilken grad de ulike innsatsene i arbeidet med KFL har realisert de målsettingene som er satt for arbeidet.

Det har vært fire år med lesing, refleksjoner, drøftinger, undersøkelser og utprøving som med stor sannsynlighet har gjort noe med både hva vi tenker og hvordan vi handler når det kommer til å støtte barn i deres utvikling og læring. Den kunnskap, de ferdighetene og holdninger vi alle i dag besitter, tar vi med oss videre i det kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle kvalitativt gode barnehager for alle barn.

Du kan lese hele sluttrapporten ved å klikke deg inn på sluttrapporten som ligger under Lenker, eller ved å klikke på denne lenken.

Sluttrapporten er utarbeidet av Høgskolen i Innlandet.

Kontaktpersoner

Skjermbilde av sluttrapport Kultur for læring barnehage
Skjermbilde av sluttrapport