Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Bilde fra Likestillingssenteret
Bilde fra Likestillingssenteret

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.

Publisert 17.06.2021

Vold og overgrep mot barn er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vanskelig å vite hvordan oppdage vold, og ikke minst hva vi kan gjøre når vi har mistanke om at barn utsettes for vold og overgrep. Kurset har blitt avholdt i 2019 og 2020 med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Kurset «Våg å se – våg å handle!» gir deg:

  • Fagkunnskap om vold i nære relasjoner, omfang og skadevirkninger
  • Kunnskap om ulike samtaleverktøy, blant annet bøker
  • Informasjon om krisesenteret og annet hjelpeapparat

Kunnskap gir trygghet:

  • Til å fange opp signaler fra barn utsatt for vold
  • Til å handle når barn blir utsatt for vold
  • Til å arbeide forebyggende og fjerne tabuer

Kurset holdes av ansatte ved Hamar interkommunale krisesenter, Gudbrandsdal Krisesenter IKS, Gjøvik krisesenter IKS og Likestillingssenteret.

Kursene er finansiert av Sekretariatet for konfliktrådene og holdes i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet.

Utviklingen av Koronoviruset følges nøye og Regjeringens og Folkehelseinstituttets anbefalinger vil bli fulgt på samtlige kurs. Vi har satt en grense på inntil 50 deltagere på kursene og har valgt lokaliteter slik at det er mulig å holde avstand på kursene.

Kursdatoer: (klikk for å melde deg på)

28. 
september – Gjøvik, Strand hotell
19oktober – Lillehammer, Scandic hotell Lillehammer
21. oktober – Tynset, Tynset kulturhus
2. november – Fagernes, Scandic hotell Valdres
9. november - Hamar, Scandic hotell
10.november - Gjøvik, Strand hotell

Kurset varer fra kl. 09.00 – 15.00

Her er noen av tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere:

- "Dette har åpnet øynene mine - jeg trengte denne kunnskapen for å tørre å se"
- "Lett forståelig, nyttig og bra informasjon fra flinke foredragsholdere"
- "Påfyll og bevisstgjøring er viktig"

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Dokumenter

Likestillingssenteret