Rammeplan for SFO

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Fra 1. august 2021 får SFO (skolefritidsordning) sin egen rammeplan.

Publisert 10.06.2021

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Rammeplanen for SFO gjelder fra 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Rammeplan for SFO er forskrift til opplæringsloven og gjelder for arbeidet i SFO.

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet støttemateriell til SFO sin rammeplan.

Link til rammeplanen for SFO 

 

12. august arrangerer Utdanningsdirektoratet et eget webinar om den nye rammeplanen. Webinaret kan følges ved å melde seg på via denne linken