Nytt til skolestart høsten 2022

Bildet er hentet fra Pixabay

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole som gjelder fra oppstart høsten 2022

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.07.2022

Bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Regjeringen har vedtatt endringer i 14 velferdstjenestelover. Målet med endringene er å styrke samarbeidet mellom velferdstjenestene og sørge for bedre oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familie. Dette innebærer blant annet endringer barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Endringene trer i kraft 1. august 
Vi jobber med en veileder, som vil være klar i midten av september.

Les mer om endringene på regjeringen.no og Lovdata.

SFO

Gratis SFO for elever på 1. trinn

Elever på 1. trinn får 12 timer gratis SFO fra høsten. Kommunene må selv avgjøre hvordan de 12 timene skal fordeles, og avgjøre hvilke dager og når på dagen timene skal plasseres. Kommunen kan imidlertid ikke regne om de 12 timene i uken slik at tilbudet over ett år til sammen gir gjennomsnittlig 12 timer gratis SFO per uke.  

Skole

Enklere å ta i mot flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har vedtatt midlertidige endringer i opplæringsloven for å gjøre det enklere for barnehager og skoler å ta imot flyktninger fra Ukraina. 

  • Kommuner må gi opplæring til elevene så raskt som mulig. Fristen for å gi fullverdig opplæring utvides fra én til tre måneder.
  • Kommunene kan organisere opplæringstilbudet for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler (innføringstilbud) uten at eleven eller foresatte må samtykke. 

Endringene trer i kraft 15. juni 2022.

Fraværsgrensen

Fra august vil fraværsreglene gjelde som normalt. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner.

Les andre nyheter her