Elevundersøkelsen 2023

Tre forskjellige smilefjes - En pekefinger som peker på det smilende fjeset
Bildet er hentet fra Pixabay

Høsten 2023 innfører Udir et nytt system for å administrere og gjennomføre Elevundersøkelsen. Systemet er pilotert og utviklet i dialog med skoleeiere og skoler.

Publisert 20.09.2023

Ny administrasjonsløsning

For å gjennomføre Elevundersøkelsen må skoler og skoleeiere ha riktige tilganger til administrasjonsløsningen. Disse tilgangene styres gjennom Altinn Autorisasjon.

Vi anbefaler at skoleeier og skolene sikrer at de har riktige tilganger til løsningen i god tid før gjennomføringen.

Les mer på Udir her.

Gjennomføring

Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen på høsten. Det er i tillegg mulig å gjennomføre undersøkelsen på våren for skoler som ønsker det.

Høsten 2023 kan skolene gjennomføre undersøkelsene fra 6. november. Siste dag for gjennomføring er 8. desember.

Les mer om forberedelser og gjennomføring her.

Resultater

Resultater blir publisert 22. januar for grunnskoler og 29. januar for videregående skoler. Innloggede brukere kan se resultater to dager før offentlig publisering. Innlogging skjer via UBAS.

Udir opplyser om at skoler vil få tilgang til langt flere resultater i år sammenlignet med 2022.

Informasjonsmøter

Vi oppfordrer skoleeiere og skoleledere til å følge Udirs digitale informasjonsmøter hhv 25. september og 23. oktober. Se Udirs kalender her. Påmelding skjer via lenke i kalenderoppføringene.