"Våg å se - våg å handle" Kurs om vold og overgrep mot barn

"Våg å se - våg å handle" : Tilbud om gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, skole og helsestasjon. NB: Kurs på Lillehammer, Gjøvik og Tynset er avlyst!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.06.2020

Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vanskelig å vite hvordan oppdage vold, og ikke minst hva vi kan gjøre når vi har mistanke om at barn utsettes for vold. Kurset har blitt avholdt i 2018 og 2019 med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Her er noen av tilbakemeldingene:

- "Dette har åpnet øynene mine - jeg trengte denne kunnskapen for å tørre å se"
- "Lett forståelig, nyttig og bra informasjon fra flinke foredragsholdere"
- "Påfyll og bevisstgjøring er viktig"

Kurset «Våg å se – våg å handle!» gir deg:

  • Fagkunnskap om vold i nære relasjoner, omfang og skadevirkninger
  • Kunnskap om ulike samtaleverktøy, blant annet bøker
  • Informasjon om krisesenteret og annet hjelpeapparat

Kunnskap gir trygghet:

  • Til å fange opp signaler fra barn utsatt for vold
  • Til å handle når barn blir utsatt for vold
  • Til å arbeide forebyggende og fjerne tabuer

Kurset holdes av ansatte ved Hamar interkommunale krisesenter, Gudbrandsdal Krisesenter IKS, Glåmdal Interkommunale krisesenter, Gjøvik krisesenter IKS og Likestillingssenteret.

Kursene er finansiert av Sekretariatet for konfliktrådene og holdes i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet.

Utviklingen av Koronoviruset følges nøye og Regjeringens og Folkehelseinstituttets anbefalinger vil bli fulgt på samtlige kurs. Vi har satt en grense på inntil 40 deltagere på kursene og har valgt lokaliteter slik at det er mulig å holde avstand på kursene.

 

Kursdatoer: (Klikk på linken for påmelding) Maks 40 deltakere per kurs

Vinstra, Peer gynt hotell og spiserier 30. september 

Grue, Skaslien gjestgiveri 13. oktober

Hamar, Scandic hotell 22. oktober

Trysil, Radisson Blu resort 28. oktober

Lillehammer, Rosenlund, Industrigata 1. 10.november - Avlyst

Gjøvik, Strand hotell 12. november - Avlyst

Tynset, Tynset kulturhus 19. november  Avlyst

 

Kurset varer fra kl 09.00 – 15.00