Svømmetilskudd barnehage 2023

Bildet er hentet fra Pixabay

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. 

Publisert 24.01.2023

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager

Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Tilskuddet skal bidra til  å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, og det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddssats for 2023 er på intill 2 000,- per barn. Tilskuddets størrelse fastsettes av Statsforvalteren. 

  • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. 
  • Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres.
  • Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall.

Send søknad til statsforvalteren

Søknad skal sendes til statsforvalteren i eget fylke. Søknaden trenger ikke gå via kommunen eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til statsforvalteren.

Samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

NB: For å få utbetalt svømmetislkudd for 2023 må Statsforvalteren ha mottatt rapport for bruk av eventuelt tidligere tildelt svømmetislkuddd. 

Søknadsfrist 15. mars 2023

Rapporteringskrav

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjonene skal rapportere til Statsforvalteren i Innlandet på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Frist for rapportering på bruk av svømmetilskudd og søknad om overføring av midler er satt til 10. januar 2024.