Fagdag om barnehagemiljø

Statsforvalteren inviterer til gratis fagdag om barnehagemiljø 3. oktober på Scandic hotell Lillehammer

Publisert 02.09.2022

Barnehagelovens paragraf 42 sier at alle som arbeider i barnehage plikter å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Denne lovgivingen trådte i kraft under en krevende pandemi for ansatte i barnehager. Pandemien og daglig drift har kanskje medført at ikke riktig alle barnehager har kommet like langt i arbeidet med et godt og trygt barnehagemiljø for alle barn. Statsforvalteren arrangerer, på noe kort varsel (3. oktober), fagdag om barnehagemiljø.

Tema for fagdagen

  • Barnehagens psykososiale miljø
  • Forskning om barn som er utestengt fra lek - De voksnes rolle
  • Krenkelse og anerkjennelse som motsatser
  • Å se barn og barns behov

Fagdagen vil bestå av både faglig påfyll og refleksjoner, så det er ønskelig at alle deltakere forbereder en praksishistorie/case som kan tas med til arbeid i smågrupper.

Kari Nergaard er førsteamenuensis ved sekjon for pedagogikk ved Dronning Mauds minne vil forelese om temaene, samt presentere egen forskning. Kari har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hvordan utestenging fra lek i barnehagen oppleves, og hva barn ønsker seg av empati i slike situasjoner.

Les mer om Kari sin forskning og publikasjoner ved å trykke her

Meld deg på fagdagen ved å trykke her

Målgruppe: Ansatte i barnehage, barnehageeier, barnehagemyndighet og PPT