Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern

truthseeker08 fra Pixabay

I likhet med tidligere år er det satt av midler i Statsbudsjettet for 2023 som skal bidra til styrking av samordning- og veiledningsarbeidet på barnevernsområdet i 2024. Et av tiltakene som skal bidra til styrking av kvalitet hos barneverntjenesten mot barnevernsreformen og samordning- og veiledningsarbeidet er kompetansestrategien, «Mer kunnskap – bedre barnevern (2018-2024).» Et av tiltakene i kompetansestrategien er kommunale læringsnettverk.

Publisert 10.05.2023

Barneverntjenestene i Innlandet har siden 2017/2018 jobbet med ulike prosjekter innenfor denne ordningen. I 2023 er det satt av 1 183 307 kroner til egeninitierte utviklingsprosjekter, og 2 300 000 kroner til prosjekter rettet mot utvikling, etablering og gjennomføring av kommunale veilednings- og oppfølgingstilbud til fosterhjem.

Retningslinjene fra 2022 er ikke oppdatert og derfor fortsatt gjeldene.

Årets søknadsfrist er satt til 01.08.2023

Søk her: Søknadsskjema kommunale læringsnettverk