Koronasertifikat for barn under barnevernets omsorg

Illustrasjon av koronavirus

Barn som er under barnevernets omsorg har ikke tilgang til tjenestene på Helsenorge på samme måte som andre. Det er derfor laget en alternativ fremgangsmåte som barneverntjenesten kan bruke for å bestille koronasertifikat.

Publisert 21.10.2021

FHI har utarbeidet en rutine for hvordan barneverntjenestene kan bestille koronasertifikat til barn under deres omsorg fra Helfo. Denne ligger under vedlegg på høyre side.  

Vi viser også til vår informasjonssak om samtykke til koronavaksine for barn under barneverntjenestens omsorg.