Institusjonsledersamling 23. september 2021

Mennesker i møterom

Statsforvalteren i Innlandet samlet nylig lederne for barnevernsinstitusjoner i fylket. I årets samling hadde vi særlig fokus på oppfølging av barn og unges psykiske helse.

Publisert 04.10.2021

Vi fikk høre faginnlegg fra representanter fra Barneombudet, som presenterte funn fra deres rapport «Jeg skulle hatt BUP i en koffert». Videre la de fram funn fra rapporten «De tror vi er shitkids».

Statsforvalteren presenterte funn fra vår tilsynsaktivitet med institusjonene, herunder gjennomgang av funn fra tvangsprotokoller og mottatte klager. Blikket ble også rettet fremover mot ny barnevernslov og barnevernsreformen.

Statsforvalteren i Innlandet orienterte også om at vi denne høsten vil gjennomføre et tilsyn med samme tema på alle institusjonene og avdelingene i fylket. Temaet for tilsynet er institusjonens oppfølgning av beboernes psykiske helse, både på individ- og systemnivå. Vi vil sammenstille funnene etter tilsynet, og utarbeide en felles oppsummering på nyåret.