Institusjonsledersamling 03.06.22

Ledersamling
Ellebeth G. Abeslen, Linda Joakimsen og Thea Ryberg - Hedmark ungdoms- og familie senter

Barneverninstitusjonene i Innlandet må forholde seg til nye kompetansekrav og sikre god omsorg og behandling for barn og unge med svært sammensatte utfordringer. Statsforvalteren inviterte institusjonslederne til en samling på Hamar den 3. juni for å bidra til informasjon og erfaringsutveksling.

Publisert 15.06.2022

Institusjonsbarnevernet i endring, det er nye føringer både for kompetanse, kvalitet, standardisering og metodikk. Det er også forventninger til Statsforvalterens tilsyn fremover, tilsynsmetodikken er i endring og det kommer en ny tilsynsforskrift.  Det er videre iverksatt en barnevernsreform og neste år en ny barnevernslov.  Statsforvalteren ønsker å tilrettelegge for informasjonsutveksling, forståelse og god dialog med institusjonene i møte med dette, og arrangerte i år også en institusjonsledersamling, denne gangen også i samarbeid med institusjonene.

På samlingen ble det informert fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om lovendringen og de nye kompetansekravene, og institusjonslederne fikk stilt spørsmål og kommet med innspill.

To damer fremfor en skjerm

Ida K. Harstad, avdelingsdirektør Statsforvalteren og Anne-Lena Brustad, daglig leder Fagertun hybelhus. Foto: Espen Bjorli

Deretter fremla to institusjoner sine erfaringer, den ene med balansert styring og den andre med forberedelse foran krevende inntak.

To damer fremfor en stor skjerm med informasjon. Foto

Ida K. Harstad, avdelingsdirektør Statsforvalteren og Anne Lise Aadahl, avdelingsleder Bufetat. Foto: Espen Bjorli 

På slutten av dagen ble det informert om tiltaket «Støttespillerne», som er et prosjekt for å bedre ivareta barn og unge på institusjon. De tilbyr støtte til statlige og private barneverninstiusjoner når det er høy risiko for at et barn vil være til stor fare for seg selv eller andre, eller er i fare for flytting. 

Takk for en fin samling!