Oppstartsmøte om tiltaksplan for villreinområdene Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei

Statsforvalteren arrangerer åpent oppstartsmøte om tiltaksplan for villreinområdene på Bykle hotell fredag 17. mars. Møtet blir også strømmet og kan følges digitalt. 

Publisert 07.03.2023

Møtet begynner klokken 12 fredag 17. mars, og du kan følge det digitalt her: https://vimeo.com/event/3085867

Program for oppstartsmøtet finner du her

Kvalitetsnormen for villrein ble fastsatt ved kgl.res 23.06.2020. Formålet med kvalitetsnormen er å bidra til at villrein og de ulike villreinområdene forvaltes på en slik måte at internasjonale forpliktelser overholdes, og at nasjonale målsetninger om ivaretakelse av levedyktige bestander innenfor sine naturlige utbredelsesområder nås. Setesdal Ryfylke villreinområde fikk dårlig kvalitet i klassifiseringen og Setesdal Austhei fikk middels kvalitet.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides tiltaksplaner for flere av de nasjonale villreinområdene, herunder Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Målet er minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområdet snarest mulig og på lengre sikt god kvalitet. Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med utarbeidelse av tiltaksplaner for disse to villreinområdene, med Norsk Villreinsenter Sør som sekretariat.

Vi arrangerer oppstartsmøte for arbeidet med tiltaksplanene på Bykle hotell 17. mars 2023. Arrangementet starter med lunsj kl. 11, og oppstartsmøtet starter kl. 12. Program er sendt ut til deltakerne og er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Møtet blir også strømmet slik at de som ønsker det kan følge møtet digitalt.  De som skal følge møtet digitalt trenger ikke melde seg på. 

Frist for påmelding er søndag 12. mars.