Skjema for registering av medlem i Referansegruppa

Dersom du ønsker å være med i referansegruppa for Tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei, kan du registrere deg i skjemaet under. 

Publisert 16.03.2023

I forbindelse med prosjektet for å utarbeide tiltaksplan for villreinområdene, skal det etableres en referansegruppe. Referansegruppa er åpen for alle som ønsker å delta. De som deltar i oppstartsmøtet vil i utgangspunktet utgjøre referansegruppen. Det vil også være mulig å bli med i referansegruppen for de som følger møtet digitalt eller ikke har anledning til å delta på oppstartsmøtet. 

Referansegruppen vil få førstehåndsinformasjon om prosjektet og relevant kontaktinformasjon for å komme med innspill til prosessen. Referansegruppen vil også kalles inn til et sluttmøte i løpet av oktober 2023 der utkast til tiltaksplaner presenteres.

Kontaktpersoner