Infoskriv 9. september 2021

  • Autorisasjonskurs og eksamen – smågnagere
  • Endringer i Agros
  • Kulturlandskapsdagen
  • Frøboka
  • Artsorakelet
  • UKL-samling vel gjennomført
  • Presentasjoner fra gruppemøter jordbruk
  • Kurs for Inn på tunet-tilbydere

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.09.2021

Autorisasjonskurs og eksamen – smågnagere

NLR Agder planlegger digitale smågnagerkurs 9. september, 13. oktober og 11. november i høst. Mattilsynet legger opp til at eksamen holdes fysisk i kommunene. Vi har gode erfaringer med det fra tidligere i koronaperioden. Hvis det er noen kommuner som ikke har mulighet til å arrangere slike eksamener, ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Det er krav om deltakelse på kurs før en kan ta eksamen. Vi får deltakerlister fra NLR Agder – og vi vil sende slike lister til kommunene i etterkant av kursene. Det legges opp til at kursdeltakerne sjøl må  ta kontakt med dere i kommunen og avtale eksamenstidspunkt. Vi sender ut eksamensoppgaver når dere skal arrangere eksamen – etter forespørsel fra dere. Det vil variere hvilke oppgaver vi sender ut.

Lenke til kursinformasjon

Endringer i Agros

Det har kommet diverse forbedringer i fagsystemet Agros fra 3. september.

Les informasjon fra Landbruksdirektoratet.

Kulturlandskapsdagen – på Søgne vgs.

Har du husket å holde av torsdag 7. oktober til kulturlandskapsdagen?

Sted er nå fastsatt: Søgne videregående skole.

Tema blir utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg og andre klimatilpasningstiltak i SMIL-ordningen.

Nono Dimby fra SF i Rogaland blir med, og han har jobbet med dette temaet i mange år. 

Han ønsker fotografier som viser erosjonsproblematikk i kommunene i Agder. Det er fint hvis dere sender slike fotografier til Ellen Eskeland, som videresender til Nono.

Vi sender ut program og info om påmelding om kort tid.

Frøboka

I forbindelse med RMP-ordningen Soner for pollinerende insekter - og for andre interesserte kan vi tipse om «Frøboka» som Ellen Svalheim har skrevet/redigert. Det er ei håndbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng.

Lenke til informasjon om boka

Artsorakelet

Kjenner du til Artsorakelet? Det er en gratis App som du kan laste ned fra App Store på mobilen. Ved hjelp av Artsorakelet kan du ta bilder av ville arter (planter, insekter, fugler, dyr) og så vil Artsorakelet prøve å artsbestemme hva du har tatt bilde av. Funker bra! 

Lenke til mer informasjon

UKL-samling vel gjennomført

Onsdag 25. august – i strålende sol – var det fagtur til UKL Furøya i Tvedestrand kommune for de som jobber med utvalgt kulturlandskap i kommunene. Det var deltakere fra Valle og Farsund kommuner i tillegg til Tvedestrand. Takk til Hans Magnus og til fagfolkene som var med for godt opplegg, god informasjon og flott tur i kulturlandskapet! Og takk til alle for god meningsutveksling.

Presentasjoner fra gruppemøter jordbruk

Vi har nå lagt ut under jordbruksforvaltning presentasjonene fra gruppemøtene om PT og RMP som vi nylig holdt i Arendal, på Evjemoen og i Lyngdal. Under jordbruksforvaltning finner du også oppdaterte tall for vanlig jordbruksproduksjon på sau.

Kurstilbud for Inn på tunet-tilbydere

Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere i Drammen 19.–20. oktober. Påmeldingsfrist: 10. september.

Digitalt kurs for nye Inn på tunet-tilbydere over fire kvelder 4. oktober–1. november. Påmeldingsfrist: 27. september.