Infoskriv 7. mars 2022

  • Jordbruksstatistikk for kommunene
  • Informasjon til PT-søkere
  • Webinar om gjenbruk av dyrka jord
  • Foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen
  • Skolehagesatsning i Kristiansand
  • Temadag om urbant landbruk
  • Sjekk kontaktinfo-lista

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.03.2022

Jordbruksstatistikk for kommunene

Vi har nå generert PDF-er for hver enkelt kommune med tall og diagram fra PT og leveransedatabasen. Du finner de i artikkelen Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i kommunene i Agder 2021 på sidene Statistikk og Jordbruksforvaltning.

Vi har også lagt ut en artikkel med jordbruksstatistikk for fylket.

Informasjon til PT-søkere

Vi har lagt ut en artikkel med søkerne som målgruppe:

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Der har vi berørt det vi ser ofte er feil i søknadene. Del gjerne. 

Webinar om gjenbruk av dyrka jord

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar om gjenbruk av dyrka jord 7. april kl. 9.00–11.30.

I webinaret er fokus på hvordan en lykkes med å sikre god, prosjekttilpassa gjenbruk av dyrka jord i planprosesser.

Lenke til program og påmelding

Forelå kandidater til kulturlandskapsprisen

Hvem har gjort en eksta innsats for kulturlandskapet i Agder? Send forslag innen 20. mars.

Se egen artikkel

Skolehagesatsning i Kristiansand

Nytt skolehagenettverk inviterer til nettverkssamlinger og kurs vårsemesteret 2022.

Se egen artikkel

Temadag om urbant landbruk

1. juni kl. 10.00–15.00, Bystyresalen, Rådhuset i Kristiansand. Arrangør: Statsforvalteren og Kristiansand kommune.

Se programmet på nettsiden til Kristiansand kommune

Sjekk kontaktinfo-lista

Vi har en liste med ansatte i og ledere for landbruksforvaltningen i kommunene, slik at vi og dere raskt kan finne e-post-adresser og telefonnummer. Denne ligger under dokumenter på sidene Landbruk og mat og For kommunal landbruksforvaltning. Meld fra til Kjellfrid Straume om endringer.