Webinar om gjenbruk av dyrka jord

Dato:
7. april 2022 09.00 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Kommuneansatte og andre som jobber med landbruksforvaltning, jordvern, plan og arealforvaltning (reguleringsplan, kommuneplan, regional plan, veiplanlegging) samt konsulenter og andre interesserte.

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar om gjenbruk av dyrka jord 7. april kl. 9.00–11.30.

Publisert 28.02.2022

Det aller beste jordvernet er å unngå nedbygging av dyrka jord! Men i tilfellene hvor dyrka jord omdisponeres er det viktig at jorda ivaretas og gjenbrukes til matproduksjon. I webinaret er fokus på hvordan en lykkes med å sikre god, prosjekttilpassa gjenbruk av dyrka jord i planprosesser.

Program

Tidspunkt

Tema og foredragsholder

09.00–09.10

Innledning og velkomst, ved Statsforvalteren i Agder

09.10–09.20

Matjordplanveileder og «juridisk sikring» av gjenbruk av matjord i plan, ved Karl Otto Mauland fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

09.20–09.30

Erfaringer fra Lindesnes kommune, ved Kirstine Fuskeland

09.30–09.40

Erfaringer fra Kristiansand kommune, ved Glenn Oskar Austegard

09.40–10.00

Spørsmål

Pause

10.15–11.00

Suksessfaktorer for jordflytting, ved Trond Knapp Haraldsen fra NIBIO

11.00–11.10

Suksessfaktorer for gjenbruk av jordsmonn sett fra entreprenørsida, ved Trond Simensrud fra Hæhre Entreprenør

11.10–11.30

Spørsmål og diskusjon

 

Påmeldingsfrist: 5. april kl. 09.00.

Vi sender innkalling til Teamsmøte.

Webinaret er gratis.

Dato:
7. april 2022 09.00 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Kommuneansatte og andre som jobber med landbruksforvaltning, jordvern, plan og arealforvaltning (reguleringsplan, kommuneplan, regional plan, veiplanlegging) samt konsulenter og andre interesserte.

Kontaktpersoner