Infoskriv 30. september 2021

 • Kommunesamling landbruk
 • Skogbrukets høstsamling
 • Kulturlandskapsdagen
 • Feltkurs foryngelseskontroll og resultatkartlegging
 • Fagsamling vei
 • To kurs om biovarme på gården
 • Urfe-seminar
 • Ombygging av landbruksvei – ny metode godkjent
 • Produksjonstilskudd – oppdatert informasjon
 • Omfordeling av tilskuddsmidler – SMIL, drenering og UKL
 • Rapport 2021 og behov for midler 2022
 • SMIL og overordnede retningslinjer

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.09.2021

Kommunesamling landbruk

Vi inviterer dere til samling 2.–3. november i Mandal. Meld deg på innen 11. oktober!

Skogbrukets høstsamling

Vi inviterer skogforvaltningen til samling på Kvåstunet i Lyngdal 21. oktober. Påmeldingsfrist: 8. oktober.

Kulturlandskapsdagen

Kulturlandskapsdag om hydrotekniske tiltak 7. oktober i Søgne. Påmeldingsfrist: 1. oktober.

Feltkurs foryngelseskontroll og resultatkartlegging

Vi møtes i Grimstad 12. oktober kl. 10–14. Påmelding til Trude Engesland innen 8. oktober.

Lenke til informasjon om temaet

Fagsamling vei

Skogkurs og Landbruksdirektoratet oppfordrer alle i skogbruket til å melde seg på fagsamlig vei i Kristiansand 17. og 18. november. Påmeldingsfrist torsdag 30. september.

I Skogkurspodden kan du høre en kort introduksjon til programmet

To kurs om biovarme på gården

Statsforvalteren i Agder, Innovasjon Norge og lokale bondelag og skogeierlag arrangerer kurs i biovarme i Lillesand og Marnardal. Målgruppen for kursene er eiere av landbrukseiendommer som vurderer biovarme.

Kurset i Lillesand inviterer vi spesielt gartnernæringa med Gartnerforbundet og Agder gartnerlag som medarrangører, men er også åpent for andre i målgruppen.

Lenker til mer informasjon og påmelding:

Urfe-seminar

Har du søkere med bevaringsverdige storfe i din kommune? Tips dem gjerne om seminar på Moi 17.–18. oktober. Påmeldingsfrist: 8. oktober.

Ombygging av landbruksvei – ny metode godkjent

Ecorad-metoden nå godkjent som alternativ metode. En kjemisk væske fortrenger vann og gir økt bæreevne.

Se mer informasjon og brev fra Landbruksdirektoratet under Skogbruksforvaltning.

Produksjonstilskudd – oppdatert informasjon

Rundskriv og søkeveiledning oppdatert til søknadsfristen 15. oktober ligger nå ute på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Endringer i miljøkravene i § 4 blir lagt inn når dette er klart fra departementet. Se e-post som direktoratet sendte til kommunene 24. september. 

Omfordeling av tilskuddsmidler – SMIL, drenering og UKL

Vi minner om brevet som vi sendte til kommunene den 25. januar – «Tildeling av ramme for økonomiske virkemidler i jordbruket – 2021» med vedlegg (se Jordbruksforvaltning, Dokumenter).

Vi vil også i år omfordele udisponerte midler mellom kommunene etter behov – i dialog med kommunene. Vi ønsker at alle SMIL- , drenerings- og UKL-midlene skal bli brukt på gode tiltak i 2021.

Udisponerte midler blir automatisk inndratt ved årsskiftet.

 • Frist for å søke om ekstra midler til disse ordningene er 18. oktober.
 • Vi oppfordrer kommunene som har midler til overs om å gi beskjed slik at midlene kan bli fordelt til kommuner som har søknader liggende.
 • Statsforvalterens frist for å omfordele midler er 28. oktober.

Frist for å innvilge søknader er 10. november, jamfør Landbruksdirektoratets oppfordring.

Rapport 2021 og behov for midler 2022

Vi minner om at kommunens frist for rapport for aktiviteten 2021 og for å melde behov for midler for 2022 er 10. november 2021. Det gjelder SMIL, drenering, tilskudd til tiltak i beiteområdene og Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Vi sender ut tabell for utfylling – slik rapporteringen for disse ordningene ble gjort for 2020.

SMIL og overordnede retningslinjer

Kommunene skal ha overordnete retningslinjer for prioritering av søknadene, jamfør kommentarer til SMIL-forskriften, § 8 og webinaret vi hadde 2. juni. De skal utarbeides i dialog med næringsorganisasjonene lokalt og Statsforvalteren. Husk å sende de vedtatte retningslinjene til oss.

I følge føringer fra Landbruksdirektoratet skal vi ved fordeling av SMIL-rammen til kommunene, legge særlig vekt på kommunenes retningslinjer.

Det er flere kommuner som ikke har oppdaterte retningslinjer, og vi ber dere om å informere oss om plan for oppdatering eller å gå i gang med oppdateringen. Alle kommunene må ha oppdaterte retningslinjer i god tid før fordeling av SMIL-rammen i januar 2022.