Kurs i biovarme på gården, Lillesand

Dato:
19. oktober 2021 16.00 - 20.30
Sted:
Lillesand
Arrangør:
Innovasjon Norge og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Eiere av landbrukseiendom som vurderer biovarme

Kurs i biovarme – flis eller ved – Lillesand 19. oktober.

Publisert 23.09.2021

Kurset vil omhandle biovarme (flis og ved). Vi legger opp til en praktisk kveld, der deltakerne får innblikk i hvordan ulike teknologier fungerer og hva man må tenke på i en planleggingsfase.

Tid: Tirsdag 19. oktober kl. 16.00–20.30.
Sted: Hos Preben Gitmark, Gitmark 56, 4790 Lillesand.
Arrangører: Innovasjon Norge og Statsforvalteren i Agder i samarbeid med Agder gartnerlag, Lillesand bondelag og Høvåg og V. Moland skogeierlag.

Program:

16.00–17.45: Befaring: Vi ser på flisfyringsanlegget på Gitmark.

17.45–18.00: Vi forflytter oss til Horisonten, Lillesand.

18.00–18.30: Matbit.

18.30–20.30: Foredrag og diskusjon innendørs.

Hvorfor velge biovarme? Geir Skjevrak, Bygland Varmesentral.

  • Behov på gården – flis eller vedanlegg?
  • Riktig dimensjonering.
  • Forbrenning – hva innebærer det å brenne biomasse?
  • Praktisk bruk – hvor mye ettersyn?
  • Fliskvalitet, brenselslagring.
  • Lønnsomhet i bioenergi.

Tilskuddsordninger for landbruket. Roar Flatland, Innovasjon Norge.

Energiløsninger for veksthusnæringa. Martin Knoop, energirådgiver, Gartnerforbundet.

------------------------------------------

Kurset er åpent for alle.

Det er gratis deltakelse, men begrenset antall plasser.

Vi prioriterer deltagere med konkrete prosjekter på egen landbrukseiendom dersom det blir flere påmeldte enn antall plasser.

Påmelding innen 14. oktober kl. 22.00.

Merk at det også arrangeres kurs i biovarme i Marnardal tirsdag 26. oktober

 

 

Dato:
19. oktober 2021 16.00 - 20.30
Sted:
Lillesand
Arrangør:
Innovasjon Norge og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Eiere av landbrukseiendom som vurderer biovarme

Kontaktpersoner