Infoskriv 3. juni 2022

  • Fagsamling skog Agder – endelig program
  • Kulturlandsskapskurs – påmelding åpnet
  • Kommunesamling landbruk – tid og sted fastsatt
  • Kulturlandskapsprisen
  • Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret
  • Endringer av jordsmonnskart
  • Plansjer fra møte om avkorting

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.06.2022

Fagsamling skog Agder – endelig program

Sted: Nedre Skjeggedal, Åmli kommune.
Tid: Torsdag 16. juni kl. 09.30–14.30.

Programmet finner du i egen artikkel.

Husk påmelding innen 9. juni til Trude Engesland.

Kulturlandsskapskurs – påmelding åpnet

Statsforvalterne inviterer kommunene i Agder og Rogaland til samling i Egersund 28.–29. september.

Lenke til program og påmelding

Kommunesamling landbruk – tid og sted fastsatt

Statsforvalteren inviterer kommunal landbruksforvaltning i Agder til Strand hotell, Fevik 15.–16. november. Hold av datoene!

Kulturlandskapsprisen

Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret

Informasjon om massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret fra jordregister finner du under Jordbruksforvaltning, i boksen Landbruksregisteret og AR5.

Frist 25. august:

  • Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i sentral base (Sentral FKB).
  • Opplysninger i Landbruksregisteret om hvilke grunneiendommer som er tilknyttet hvilken landbrukseiendom bør være oppdatert.
  • Landbrukseiendommer som eventuelt skal unntas oppdatering må være merket i Landbruksregisteret.

Endringer av jordsmonnskart

Informasjon fra NIBIO:

I forbindelse med en omfattende oppdatering og forbedring av NIBIOs jordsmonndatabase har flere av temakartene fra jordkartleggingen fått ny drakt. Noen kart har fått nye navn. Flere kart har fått en annen klasseinndeling og viser mer informasjon enn tidligere. Endringene fører også til at bl.a. temakartene som viser dyrkingspotensial for ulike vekster blir tilgjengelige for alle jordsmonnkartlagte kommuner.

Erosjonsrisikokartene er ikke oppdatert enda, men oppdaterte kart for alle kartlagte kommuner kommer før oppstart av RMP søknadsomgangen for 2022. Kartene Jordkvalitet, Jordressursklasser og Verdiklasser for jordbruksareal vil bli oppdatert senere. I påvente av dette vil disse tre kartene ikke bli tilgjengelige for kommuner som er kartlagt i 2020, 2021 og 2022. Nedlastingsløsningen og WMS vil bli oppdatert i løpet av de neste ukene.

Mer informasjon om endringer i kart og oppdatering av jordsmonndatabasen finnes her.

Lindesnes blir jordsmonnskartlag i 2022.

Plansjer fra møte om avkorting

Presentasjonen fra møtet i Kristiansand 11. mai finner du under Jordbruksforvaltning, i boksen Produksjonstilskudd og RMP.