Skogbrukets sommersamling for Agder

Dato:
16. juni 2022 09.30 - 14.30
Sted:
Nedre Skjeggedal i Åmli kommune
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Offentlig og privat skogforvaltning i Agder

Fagsamling for offentlig og privat skogforvaltning i Agder – Skjeggedal torsdag 16. juni.

Publisert 02.06.2022

Hovedtema:

  • hogst i nærheten av vann og vassdrag
  • kjøreskader og veivedlikehold
  • ungskogpleie

Lenke til invitasjon med program og kart

Programmet blir etter planen utendørs.

Påmelding innen 9. juni til Trude Engesland, se under kontaktpersoner.

Dato:
16. juni 2022 09.30 - 14.30
Sted:
Nedre Skjeggedal i Åmli kommune
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Offentlig og privat skogforvaltning i Agder