Infoskriv 15. juli 2021

  • Regionalt miljøprogram 2021.
  • Jordbruksoppgjøret 2021.
  • Situasjonsrapporter – stor granbarkbille.
  • Fastsettelse av høyeste konsesjonspris ved tvangssalg.
  • Betydelig omdisponering av dyrka jord.
  • Landbrukets dag, Arendalsuka og Mat i sentrum.
  • Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.07.2021

Regionalt miljøprogram 2021

RMP-informasjonen er oppdatert til ny søknadsomgang og ny veileder ligger ute.

Nytt av året er tilskudd til klimarådgiving.

Jordbruksoppgjøret 2021

Teknisk jordbruksavtale 2021–2022 er lagt ut. Landbruksdirektoratet har sendt brev om endringene i jordbruksoppgjøret. Se Jordbruksforvaltning, under Lenker og Dokumenter.

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille

Landbruksdirektoratet har bedt om ukentlige situasjonsrapporter fra statsforvalterne i fylkene berørt av høy lokal risiko for utbrudd. På bakgrunn av rapporteringene utarbeider Landbruksdirektoratet situasjonsrapporter som de sender ut hver mandag. 

Vi legger rapportene ut fortløpende i en artikkel på våre nettsider.

Fastsettelse av høyeste konsesjonspris ved tvangssalg

Landbruksdirektoratet svarer i et eget brev på spørsmål fra Norges Bondelag om hvorvidt konsesjonsmyndigheten (kommunen) er bundet av uttalelse om konsesjonspris etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Du finner brevet igjen under menypunktet Arealforvaltning og eiendomsjus, i en boks til høyre. Der har vi også lagt lenke til de nye rundskrivene.

Betydelig omdisponering av dyrka jord

KOSTRA-tallene for 2020 har kommet. De viser at omdisponering til E39 og Rv. 9 også i år fører til høye tall i Agder.

Les artikkel på nettsidene våre.

Landbrukets dag, Arendalsuka og Mat i sentrum

I 2020 ble de fleste arrangementer avlyst, men i år skjer bl.a. dette i Agder:

Landbrukets dag på Evjemoen 13.–15. august. Temaet i år er TRE, og Statsforvalteren vil delta med stand sammen med de fleste organisasjoner og miljøer i landbruket på Agder.

Arendalsuka 16.–20. august med innholdsrikt program (bl.a. et Inn på tunet-seminar, se nedenfor).

Mat i sentrum – på torvet i Kristiansand lørdag 4. september. Se også Facebook.

Inn på tunet-seminar under Arendalsuka

Demensomsorg på gård er tema for frokostseminar 17. august.

Her finner du mer informasjon.