Infoskriv 1. juli 2022

 • Gruppemøter jordbruk september 2022 er fastsatt
 • Informasjon til høstens søknadsomgang i RMP er klar
 • Lenker til Jordbruksavtalen og ekstrautbetaling 2022
 • Utbetalinger i sommer
 • 20 mill. ekstra til ungskogpleie
 • Tilskudd til miljøtiltak i skog 2022
 • Situasjonsrapport barkbiller
 • Flott dag med utdeling av kulturlandskapsprisen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2022

Gruppemøter jordbruk september 2022 er fastsatt

Hovedtema: PT og RMP

Kl. 09.30–14.00

 • Arendal 6. september, Statsforvalterens hus, Fløyveien 14, møterom 401
 • Evjemoen 12. september, kommunestyresalen
 • Lyngdal 14. september, formannskapssalen, 2. etg., rådhuset

Meld fra til Kjellfrid Straume dersom du ikke har fått innkalling eller dersom du ønsker å delta på et annet møte enn det du er innkalt til. Fint om dere kan sende svar på innkallingen innen 26. august.

Informasjon til høstens søknadsomgang i RMP er klar

Lenke til oppdatert informasjonsside om RMP

Nytt av året er tilskudd til drift av seter. Dette kan være aktuelt dersom noen starter med melkeproduksjon på gamle støler. Tilskuddet gjelder ikke dagens fellesbeiter i Agder.

Se egen artikkel

Lenker til Jordbruksavtalen og ekstrautbetaling 2022

Departementet har nå publisert Jordbruksavtalen 2022–2023.

Vi har også lagt lenka under Jordbruksforvaltning, lenker. Under Jordbruksforvaltning ligger også en artikkel med informasjonen fra Ldir om ekstrautbetalingen inkl. webinar 11. august.

Satsene for årets ekstrautbetaling finner du raskest her: 
Kap. 7.1 Ekstrautbetaling 2022 (lenke direkte til kapittelet i Prop. 120 S (2021–2022)

Satsene står også på side 33–34 i Jordbruksavtalen, pkt. 7.10 Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022.

Utbetalinger i sommer

Neste utbetaling i eStil PT er 24. august.

Det blir ikke tilskuddsutbetalinger fra Landbruksdirektoratet i uke 29 og 30.

Statsforvalteren kjører utbetaling av skogfond hver fredag igjennom hele sommeren. Send e-post til både Branka Sapina og Una Glende Janson dersom det gjelder noe på skogfond i sommer.

20 mill. ekstra til ungskogpleie

Midler er flyttet fra gjødsling til ungskogpleie og skal forvaltes sammen med skogkulturmidlene i NMSK.

Se egen artikkel

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2022

Skogeiers søknadsfrist i år er 1. oktober.

Ordningen er hjemlet i NMSK-forskriften, men det er en nasjonal pott på ca. 3 millioner kr for 2022.

Kommunen er saksbehandler og har 3 uker på seg til å behandle søknaden etter søknadsfristens utløp.

Se egen artikkel

Situasjonsrapport barkbiller

Landbruksdirektoratet kommer også i år med rapporter om risiko for utbrudd av stor granbarkbille.

Lenke til artikkel der vi publiserer situasjonsrapportene

Flott dag med utdeling av kulturlandskapsprisen

Søndag 26. juni 2022 ble en flott dag på fjellgården Salmeli i Kvinesdal! Statsforvalter Gina Lund overrakte Agders kulturlandskapspris 2022 til Per Øyvind Bergmann Tørresen og Lene Olsen i hjertet av det verdifulle kulturlandskapet i Salmeli øverst i Kvinesdal.

Se mer i nyhetsartikkel