Flott dag med prisutdeling i kulturlandskapet i Salmeli

Etter prisutdelingen, fra venstre: varaordfører i Lindesnes Svein Jarle Haugland, prisvinner Per Øyvind Bergmann Tørresen, statsforvalter Gina Lund, prisvinner Lene Olsen og kommunalsjef i Kvinesdal kommune Tor Arne Eiken.
Etter prisutdelingen, fra venstre: varaordfører i Lindesnes Svein Jarle Haugland, prisvinner Per Øyvind Bergmann Tørresen, statsforvalter Gina Lund, prisvinner Lene Olsen og kommunalsjef i Kvinesdal kommune Tor Arne Eiken. Foto: James Karlsen.

Statsforvalter Gina Lund overrakte Agders kulturlandskapspris 2022 til Per Øyvind Bergmann Tørresen og Lene Olsen 26. juni.

Publisert 28.06.2022

Søndag 26. juni 2022 ble en flott dag på fjellgården Salmeli i Kvinesdal! Statsforvalter Gina Lund overrakte Agders kulturlandskapspris 2022 til Per Øyvind Bergmann Tørresen og Lene Olsen i hjertet av det verdifulle kulturlandskapet i Salmeli øverst i Kvinesdal.

Prisvinnerne ble hedret for deres innsats og engasjement for å produsere mat ved å skjøtte truede og utvalgte naturtyper som kystlynghei på øyer utenfor Mandal og slåttemark, slåttemyr og beitemyr i Salmeli. «Hjelperne» deres er vestlandsk fjordfe og gammelnorsk sau som klarer seg godt i det bratte terrenget i Salmeli der de beiter om sommeren. Om vinteren beiter sauene på øyer utenfor Mandal. Skjøtselen blir utført i samsvar med utarbeidete skjøtselsplaner.

Vandring i kulturlandskapet.
Vandring i kulturlandskapet. Foto: Ellen Synnøve Eskeland / Statsforvalteren i Agder.

Selv om værvarselet ikke var det beste, møtte det opp mye folk i alle aldre. Folk grillet og koste seg og hørte på prisoverrekkelsen og hilsener fra Lindesnes kommune, Kvinesdal kommune, Agder Bondelag, Aust-Agder og Vest-Agder bonde- og småbrukarlag og fra Flekkefjord og oplands turistforening.

Før styrtregnet kom, inviterte prisvinneren til en vandring i kulturlandskapet og opp til Solblomlia der vi fant flere solblomrosetter og solblom i knopp. Solblom er kåret til Agders fylkesblomst, og derfor ekstra stas å finne. Underveis ble det observert mange forekomster av orkideen flekkmarihånd.

Til slutt inviterte Statsforvalteren på kake og kaffe inne i «løa over bekken» – en bygning fra 1600-tallet. Så kunne regnet bare komme.

Salmeli.
Salmeli. Foto: James Karlsen.