Fjellandbruket

Foto: Kari Kolle / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag er tildelt midler for satsing innen fjellandbruket i Trøndelag. Dette er en 4-årig satsing med oppstart i 2019. Trøndelag er én av de fire regionene der en skal ha en spesiell satsing innen fjellandbruket i perioden 2019-2022. De andre regionene er Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Innlandet.

Fjellandbruksmidlene skal bidra til bærekraftig landbruk og til utnyttelse av gårdens ressurser. Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til lokal mat og reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapningen.  

Det er et mål at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskaping, aktivitet og rekruttering. Tilretteleggende tiltak som kommer mange til gode, prioriteres. Prosjektene må være innenfor mål og tiltakspunkter i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-25.  

Tilskudd kan gis til kommuner, organisasjoner, institusjoner, og ulike former for samarbeidsgrupperinger. Vi oppfordrer til samarbeid mellom kommuner. Prosjektene skal være tydelig forankret i næringa. Prosjekter må vise at det dreier seg om fjellandbruket i Trøndelag.

Det er også muligheter til å søke om fjellandbruksmidler  i 2023. Det kan gis inntil 75 % tilskudd. For å få mest mulig verdiskaping av midlene, ønsker vi at kommunene, næringa og andre finansieringskilder legger midler i potten, i tillegg til engasjement og egeninnsats.  

Fjellandbruket i Trøndelag gjelder for kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Meråker, Tydal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Søknadsskjema for fjellandbruksmidlene finner du her.

Løpende søknadsfrist fram til 25.11.2023.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.