Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.02.2023

Autorisasjonskurs i plantevern i Trøndelag i 2024

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper. Beviset gjelder i 10 år.


Publisert 27.04.2022

Vil du prøve ut tilskudd for "Karbon i jord 2022"

 

Prosjektet «Karbon i jord» skal også i 2022 prøve ut tilskuddsordninger som skal stimulere til økt fangst av karbon i jord og/eller redusere tap av karbon fra jord. Utprøvinga skal gjøres på inntil 20 utvalgte kornbruk i Trøndelag. Målet med utprøvinga er å utvikle og finne ut om det er interesse for nye målretta klimapositive tilskuddsordninger i jordbruket.


Publisert 01.11.2019

Lite klimabetinget avlingssvikt i 2019

Innen søknadsfristen 31. oktober er det kommet inn kun 16 elektroniske søknader om erstatning etter klimabetinget avlingsskade i Trøndelag. Det aller meste av avlingene er i hus, og avlingsåret 2019 står i stor kontrast til fjoråret. Gode vekstforhold gjennom sesongen har gitt gode avlingsnivå for korn, grovfôr, grønnsaker og potet i Trøndelag.


Publisert 22.10.2019

Klimaomstilling i landbruket på dagsorden

Klimaomstilling står på dagsorden når Fylkesmannen inviterte ansatte i landbruksforvaltningen i de  trønderske kommunene. Formålet er kompetanseheving og motivering til klimatiltak. Mandag og tirsdag denne uka er de på fagsamling.


Publisert 12.09.2019

Stor aktivitet i Økouka 2019

Økouka 2019 i Trøndelag kan skilte med mer enn 25 arrangement. Åpningsarrangement er på Voll gård i Trondheim 15. september og deretter går det slag i slag de neste to ukene.


Publisert 15.08.2019, Sist endret 29.09.2023

Sertifiseringskurs for kjøp og bruk av gnagermidler

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer digitale sertifiseringskurs i oktober og november 2023.

 


Publisert 20.02.2019

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Produksjonen reduseres i kyst- og bynære kommuner – og øker ellers i fylket.


Publisert 18.10.2018

Erstatning for avlingssvikt – søk i god tid

Det forventes på landsbasis mange søknader om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt, og vi anbefaler at du søker så raskt du kan.


Publisert 18.10.2018

Ny mulighet produksjon og avløsertilskudd 2018

Foretak som av ulike årsaker ikke har levert søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristene 15. mars og 15. oktober kan levere søknad innen 29. oktober 2018.


Publisert 10.09.2018

Landbruks- og matministeren til Trøndelag

Bård Hoksrud sin første tur som ny landbruks- og matminister går til Trøndelag 11.-12. september.