Informasjon om tilskudd på helse og omsorgsområdet

Dato:
25. januar 2023 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak

Statsforvalteren i Trøndelag, Helse og omsorgsavdelingen inviterer til informasjonsmøte om tilskudd 

Påmelding ikke nødvendig - lenke til arrangementet blir lagt her dagen før møtet

Publisert 13.01.2023

Målgruppen for møtet er helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak.

 

Program for dagen 

09.00 Velkommen og kort om prosjekt og utviklingsarbeid 

09.10 – 09.40 Informasjon om tilskudd på rus- og psykiskhelse området - inkludert tid til spørsmål v/ Ingunn Flakne Solberg

09.40 - 10.00 Informasjon om tilskudd til lindrende behandling og aktivitetstilskudd sårbare eldre - inkludert tid til spørsmål v/ Tone Flaten

pause 10.00 - 10.10

10.10 – 10.45 Informasjon om kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd - inkludert tid til spørsmål v/ Inger Lise Helgesen

10.45 – 11.00 Informasjon om skjønnstilskudd inkludert tid til spørsmål v/Stule Lund

 

Påmelding ikke nødvendig 

Klikk her for å bli med i møtet

 

Lenke til tilskudd forvaltet av Statsforvalteren 

Lenke til informasjon om skjønnsmidler

Lenke til Helsedirektoratets side for tilskudd

Dato:
25. januar 2023 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak