Samleside for tolkningsuttalelser

Oppdatert 21.02.2024

Statsforvalterne mottar tolkningsuttalelser fra overordnende myndigheter som har som ansvar å tolke og veilede i spørsmål knyttet til sosialtjenesteloven. Disse tolkningsuttalelsene er ment som en presisering og utdyping av gjeldende regelverk, og vil være retningsgivende for kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene.

På denne siden finner du tolkningsuttalelser vi har mottatt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsetilsynet fra og med 2017. Siden vil bli oppdatert fortløpende når vi mottar nye uttalelser. Dersom vi også har mottatt spørsmålet som er stilt, vil dette ligge vedlagt tolkningsuttalelsen.

Du finner også flere tolkningsuttalelser på: Tolkning av sosialtjenesteloven - nav.no

Statsforvalteren vil påpeke at uttalelsene må leses i sammenheng med rundskrivet til sosialtjenesteloven. Videre at setninger i uttalelsene ikke kan stå alene utenfor den kontekst som ellers fremkommer av brevet.

Oversikt over tolkningsuttalelser

2024

Dato

Nr.

Innhold

Avsender

05.02.2024

2024/1

Barnetrygd fra utlandet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

2023

Dato

Nr.

Innhold

Avsender

28.08.2023

2023/13

Utgifter til fertilitetsbehandling og etablering

Arbeids- og velferdsdirektoratet

12.07.2023

2023/12

Barnetrygd etter EØS-regelverket

Arbeids- og velferdsdirektoratet

06.06.2023

2023/11

Svar på spørsmål om refusjon etter sosialtjenesteloven § 26, frister m.m.

Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.04.2023

2023/10

Stønad til kjøp av bil

Arbeids- og velferdsdirektoratet

24.03.2023

2023/9

Stønad til barnetilsyn for deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.03.2023

2023/8

Ny finansavtalelov

Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.03.2023

2023/7

Depositumsgaranti

Arbeids- og velferdsdirektoratet

07.03.2023

2023/6

Depositumsgaranti

Arbeids- og velferdsdirektoratet

02.03.2023

2023/5

Oppspart og etterbetalt barnetrygd

Arbeids- og velferdsdirektoratet

15.02.2023

2023/4

Økonomisk stønad med vilkår i Digisos

Arbeids- og velferdsdirektoratet

10.02.2023

2023/3

Samtykke til å utbetale økonomisk sosialhjelp til andre

Arbeids- og velferdsdirektoratet

10.02.2023

2023/2

Kontantstøtte og lovlig opphold for EØS-borgere

Arbeids- og velferdsdirektoratet

06.01.2023

2023/1

Barns inntekt

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

2022

Dato

Nr.

Innhold

Avsender

02.12.2022

2022/20

Vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

03.11.2022

2022/19

Treukersfristen i folketrygdloven § 22-7

Arbeids- og velferdsdirektoratet

20.10.2022

2022/18

Lån som stønadsform til depositum

(se også 2020/4)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

26.09.2022

2022/17

Barnetrygd

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

23.09.2022

2022/16

Delegering av saksforberedelse og vedtaksmyndighet til private

Arbeids- og velferdsdirektoratet

12.09.2022

2022/15

Refusjon i løpende ytelser etter folketrygdloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet

22.06.2022

2022/14

Korrigering av uttalelse knyttet til Bilforskriften 

(se også 2022/6)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

15.06.2022

2022/13

Prisvekstens betydning for utmåling av økonomisk sosialhjelp

Arbeids- og velferdsdirektoratet

23.05.2022

2022/12

Reiseutgifter til barn som har fått innvilget familiegjenforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

12.05.2022

2022/11

Økonomisk stønad til personer som har opphold under forutsetning av underhold

(se også 2021/5)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

11.05.2022

2022/10

Oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger

Arbeids- og velferdsdirektoratet

03.03.2022

2022/9

Økonomisk stønad over en lengre periode til personer uten lovlig opphold

Arbeids- og velferdsdirektoratet

02.03.2022

2022/8

Depositumsgaranti fra private tilbydere

Arbeids- og velferdsdirektoratet

02.03.2022

2022/7

Overgangsperiode for britiske borgere

Arbeids- og velferdsdirektoratet

02.03.2022

2022/6

Økonomisk stønad til bil

(Se også 2022/14)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

21.01.2022

2022/5

Vilkår om flytting

Arbeids- og velferdsdirektoratet

19.01.2022

2022/4

Økonomisk stønad til løpende barnebidrag

Arbeids- og velferdsdirektoratet

17.01.2022

2022/3

Sosiallån og finansavtaleloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet

13.01.2022

2022/2

Vanskeligstilt ungdom og finansiering av grunnskole og videregående utdanning

Arbeids- og velferdsdirektoratet

13.01.2022

2022/1

Finansiering av utdanning som del av KVP-program

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

2021

Dato

Nr.

Innhold

Avsender

20.12.2021

2021/7

Kreditt, brexit, omvendt voldsalarm og innfrielse av depositumsgaranti

Arbeids- og velferdsdirektoratet

29.11.2021

2021/6

Økonomisk stønad til kiropraktorutgifter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

04.11.2021

2021/5

Økonomisk stønad til personer som har opphold under forutsetning av underhold

Arbeids- og sosialdepartementet

03.11.2021

2021/4

Økonomisk stønad til personer som får problemer som følge av økte strømpriser

Arbeids- og sosialdepartementet

21.09.2021

2021/3

Statsforvalterens kompetanse i klagesaker om utbetalingshyppighet

Arbeids- og sosialdepartementet

02.07.2021

2021/2

Karantenehotell og oppholdskommunens ansvar

Arbeids- og velferdsdirektoratet

23.02.2021

2021/1

Praksis vedrørende inntil-vedtak

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

2020

Dato

Nr.

Innhold

Avsender

11.11.2020

2020/9

Egenandelsbetaling i forbindelse med innvilgelse av midlertidig botilbud

Arbeids- og velferdsdirektoratet

05.10.2020

2020/8

Definisjon av gjeld i sosialtjenesteloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet

01.10.2020

2020/7

Kommunens ansvar ved sekundærbosetting

Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.09.2020

2020/6

Periodisering og hjelp i en nødssituasjon i refusjonssaker

Arbeids- og velferdsdirektoratet

02.07.2020

2020/5

Tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet

23.06.2020

2020/4

Vilkår for å innvilge økonomisk stønad som lån

(se også 2022/18)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

16.06.2020

2020/3

Delvis endring av eget vedtak etter klage

Helsetilsynet

17.02.2020

2020/2

Organisering av rådgivningstjeneste etter sosialtjenesteloven § 17

Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.01.2020

2020/1

Økonomisk stønad til legemidler på hvit resept

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

2019

Dato

Nr.

Innhold

Avsender

03.10.2019

2019/4

Justering av stønadsbeløp ved bruk av endringsvedtak

Arbeids- og velferdsdirektoratet

18.06.2019

2019/3

Utmåling av barnetillegg i store barnefamilier

Arbeids- og velferdsdirektoratet

24.05.2019

2019/2

Stønad til reise og opphold i utlandet for å skaffe pass

Arbeids- og velferdsdirektoratet

11.04.2019

2019/1

Varsel etter dyrevelferdsloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

2018

Dato

Nr.

Innhold

Avsender

17.10.2018

2018/5

Opphold under forutsetning av underhold og dekning av utgifter til særkullsbarn

Arbeids- og velferdsdirektoratet

21.09.2018

2018/4

Økonomisk stønad til personer som er selvstendig næringsdrivende

Arbeids- og velferdsdirektoratet

05.09.2018

2018/3

Vilkår om aktivitet, samvær og oppholdskommunens ansvar

Arbeids- og velferdsdirektoratet

12.07.2018

2018/2

Kvalifiseringsstønad og fosterhjemsgodtgjørelse

Arbeids- og velferdsdirektoratet

02.05.2018

2018/1

Stønad til boutgifter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

2017

Dato Nr. Innhold Avsender
06.03.2017 2017/1 Økonomisk stønad til studenter og elever Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.