Fredagsprat med Statsforvalteren 2023

Statsforvalteren i Trøndelag har jevnlige videomøter med NAV-kontorene om sosiale tjenester. På denne siden finner dere en oversikt over møtene, og presentasjonene som vi har vist frem i møtene så langt.

 

Fredagspraten er en digital møteplass for dialog mellom Statsforvalteren og NAV-kontorene, og består av tre deler:

 1. Nyheter fra Statsforvalteren og fra NAV-kontorene.
 2. Presentasjon av et relevant tema.
 3. Spørsmål og svar om sosiale tjenester.

Har du lyst til å være med?

Vi holder møtene i Microsoft Teams. Vi har sendt møteinvitasjonene til alle NAV-lederne i Trøndelag, og bedt om at invitasjonen videresendes til ansatte i kontorene som skal være med.

Hvis du jobber i et NAV-kontor, og har lyst til å være med, vil vi derfor først be deg om å ta kontakt med din nærmeste leder eller lederen ved kontoret ditt. Du kan også ta kontakt med oss og be om å få fremtidige invitasjoner direkte fra oss. Vi forutsetter i så fall at det er avklart med lederen din.

Velkommen til fredagsprat med Statsforvalteren!

Oversikt over møtene med foreløpig tema

Uke Dato og klokkeslett Tema
4 27. januar kl. 12:00-13:00
 • Nytt siden sist
 • Ny veileder om økonomisk sosialhjelp
 • Informasjon om KVP2023
8 24. februar kl. 12:00-13:00 AVLYST pga vinterferie 
13 31. mars kl. 12:00-13:00
 • Barns behov og praksis i klagesaker
 • Nytt siden sist 
17 28. april kl. 12:00-13:00
 • Depositum
 • Nytt siden sist 
21 26. mai kl. 12:00-13:00
 • Økonomisk rådgivning/hverdagsrådgivning
 • Nytt siden sist
34 25. august kl. 12:00-13:00
 • Nødhjelp
39 29. september kl. 12:00-13:00
 • Nytt siden sist
 • § 19 stønad i særlige tilfeller
 • Verktøy for identifisering av mulige deltagere i kvalifiseringsprogram
43 27. oktober kl. 12:00-13:00

Foreløpig tema: 

 • Nytt siden sist
 • Dokumentasjon, journalføring og arkivering

47

(OBS: endret tidspunkt)

1.desember kl. 10:00-11:00 

Foreløpig tema:

 • Nytt siden sist
 • Brukermedvirkning 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.