Fredagsprat med Fylkesmannen 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har i 2020 jevnlige videomøter med NAV-kontorene om sosiale tjenester. På denne siden finner dere en oversikt over møtene, og presentasjonene som vi har vist frem i møtene så langt.

Møtene startet som en følge av koronasituasjonen, men har utviklet seg til å bli en god arena for dialog mellom Fylkesmannen og NAV-kontorene. Møtene består nå av tre deler:

  1. Nyheter fra Fylkesmannen og fra NAV-kontorene.
  2. Presentasjon av et relevant tema.
  3. Spørsmål og svar om sosiale tjenester.

Har du lyst til å være med?

Vi holder møtene i Microsoft Teams. Vi sender møteinvitasjonene fortløpende til alle NAV-lederne i Trøndelag, som videresender invitasjonen til ansatte i kontorene som skal være med.

Hvis du jobber i et NAV-kontor, og har lyst til å være med, vil vi derfor først be deg om å ta kontakt med din nærmeste leder eller lederen ved kontoret ditt. Du kan også ta kontakt med oss og be om å få fremtidige invitasjoner direkte fra oss. Vi forutsetter i så fall at det er avklart med lederen din.

Velkommen til fredagsprat med Fylkesmannen!

Oversikt over møtene

Uke Dato og klokkeslett Tema
13 27. mars kl. 12:00-12:45 og 13:00-13:45 Veilederen om forenklet saksbehandling
14 3. april kl. 12:30-13:30 Åpent
16 17. april kl. 12:00-12:45 og 13:00-13:45 Åpent
17 24. april kl. 12:00-13:00  Vilkår
19 8. mai kl. 12:00-13:00 Midlertidig botilbud
20 15 mai kl. 12:00-13:00 Nødhjelp
21 22. mai kl. 12:00-13:00 Strøm
22 29. mai kl. 11:30-12:30 Oppholdskommunens ansvar
23 5. juni kl. 12:00-13:00  Habilitet 
24 12. juni kl. 12:00-13:00 Utenlandske statsborgere
25 19. juni kl. 12:00-13:00 Tilgjengelighet
41 9. oktober kl. 12:00-13:00 Individuell vurdering og bruk av norm
43 23. oktober kl. 12:00-13:00 Kvalifiseringsprogrammet
45 6. november kl. 12:00-13:00 Opplysning, råd og veiledning
47 20. november kl. 12:00-13:00 Integrering og introduksjonsordningen

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.