Regional ordning for kompetanseutvikling REKOM

Dette er en tilskuddsordning – til kompetanseutvikling for barnehagene i Trøndelag.

Målet for ordningen er å øke kvaliteten ved å styrke den kollektive kompetansen, i partnerskap med universitet og høgskole.

Trøndelag er inndelt i 10 regionale komptetansenettverk, som ser slik ut:


Det er 10 kompetansenettverk
538 barnehager totalt i fylket
Det største nettverket har 233
Det minste har 11

Regional ordning for kompetanseutvikling ble igangsatt fra 2019, og det var prosesser som foregikk allerede i 2017 og 2018.
Se Historikk i Trøndelag.

Brev fra Udir til Fylkesmannen i februar 2018

Informasjonsbrev barnehagene, 2019

Hva sier Udir om regional ordning for kompetanseutvikling
UTDANNINGSDIREKTORATET

Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling:
https://lovdata.no eller https://www.udir.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.