Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Møter 2019

Møte 16.-17. januar 2019

Møte 12. mars 2019

Møte 2.-3. oktober 2019

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 11.02.2020