Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Møter 2020

Her finner du påtenkte/gjennomførte møter med referater.

Publisert 11.02.2020

13.-14. oktober 2020
Program/Innkalling og referater fra møtet

9. juni 2020
Program/innkalling og referater fra møtet

3.-4. mars 2020
Program/innkalling og referater fra møtet