Tilskot klimatilpassing

Søknadsfrist:
15. februar 2024
Målgruppe:
kommunane
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
kommunar og fylkeskommunar
Springflo i Stavanger

Kommunar og fylkeskommune kan søke om midler til kunnskapsauke om korleis klimaendringane påverkar dei, og til utgreiinger om konkrete tiltak som kan settast i verk for å møte klimaendringane. Søknadsfristen er 15. februar.

Publisert 11.12.2023

Regjeringa har sett av 6,4 millionar til å ruste kommunane for klimaendringane i forslag til statsbudsjett.

Klimatilpassing handlar om å forberede og tilpasse natur og samfunn til klimaendringane, og skape eit robust samfunn.

Meir om kriterie for tildeling og korleis Miljødirektoratet vil vurdere søknader finn de her, saman med lenke til søknadskjemaet (ein må logge inn via ID-porten).

Her kan de sjå oversikt over prosjekt som har fått støtte tidlegare.

Søknadsfrist:
15. februar 2024
Målgruppe:
kommunane
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
kommunar og fylkeskommunar

Kontaktpersoner