Restskjøn/kriseskjøn for 2022

Søknadsfrist:
30. september 2022
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarlig:
Samfunnsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunar i Rogaland

I tråd med føringar frå departementet har Statsforvaltaren for 2022 halde tilbake deler av skjønsramma til fordeling gjennom året. Dette utgjer 7,3 mill. kroner. 

Publisert 09.08.2022

Midla til restskjøn/kriseskjøn skal bidra til å ivareta kommunar som opplever uventa og ekstraordinære økonomiske utfordringar gjennom året, inkludert naturskade. Det er ikkje eit eiga søknadsskjema til dette. Kommunen sender inn søknad per brev.

Søknadsfrist:
30. september 2022
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarlig:
Samfunnsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunar i Rogaland

Kontaktpersoner