Midlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2021

Søknadsfrist:
1. august 2021
Målgruppe:
Barn i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i alderen 4-6 år busette i Rogaland.
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar
Rapporteringsfrist:
1. desember 2021 16.00

Les meir om tilskottet og søknad her:

https://www.statsforvalteren.no/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/midlar-til-symejopplaring-fpr-barn-i-barnehage

Publisert 12.02.2021
Søknadsfrist:
1. august 2021
Målgruppe:
Barn i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i alderen 4-6 år busette i Rogaland.
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar
Rapporteringsfrist:
1. desember 2021 16.00