Nye regler om overvannshåndtering i byggesaker

Fra årsskiftet gjelder det nye regler for håndtering av overvann i byggesaker. Reglene gir kommunene nye verktøy for å løse utfordringene med overvann.

Publisert 06.02.2024

De nye reglene trådte i kraft fra 1. januar 2024 og går i hovedtrekk ut på:

  • Tiltakshaver skal gjennomføre tiltak slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller fordrøyes på eiendommen. Kommunen kan avslå tiltak som ikke oppfyller kravet (pbl. § 28-10).
  • Dimensjonen på hovedavløpsledninger som kan kreves opparbeidet er utvidet fra 305 mm til 600 mm (pbl. § 18-1 bokstav b).
  • Opparbeidelsesplikten utvides til å omfatte offentlige hovedanlegg for overvann så langt de er vist i arealplan (pbl. § 18-1 bokstav d).
  • Kommunene får hjemmel for å kunne kreve at private gjør tiltak for å håndtere overvann på bebygde eiendommer (pbl. § 31-14).

Lenke til lovproposisjonen er lagt ved saken.

De nye bestemmelsene medfører også at det er gjort endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. Se lenke til omtale fra Direktorat fra byggkvalitet som er vedlagt saken. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.