Utbygging på myrareal er konfliktfullt

Utsnitt av detaljreguleringsplanen for Nordstøldalen i Sauda kommune.

Reguleringsplanen i Nordstøldalen i Sauda legger til rette for et nytt hyttefelt, deler av det på myr. Statsforvalteren har innsigelse til planen fordi den mangler vurderinger for hvilke konsekvenser utbyggingen får for biologisk mangfold, karbonrike areal og friluftsliv i området.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.03.2021

Myr er viktig både for klima og naturmangfold

Flere av fritidsboligene er plassert på områder med myr, uten at det er begrunnet hvorfor eller mulige konsekvenser dette kan få for klimagassutslipp, klimatilpasning og biologisk mangfold. Statsforvalteren har i sin uttale vist til at fritidsboligene må plasseres utenfor område med myr og areal som har vesentlig betydning for klimagassutslipp og klimatilpasning. Alternativt må konsekvensene for klimaomstilling, landskap, friluftsliv og biologisk mangfold beskrives og vurderes som akseptable. Myrarealer er karbonrike som er viktig i et klimagassperspektiv. Arealene kan også fungere som naturlige fordrøyningsbassen og har og ofte et rikt biologisk mangfold. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.